Transparents

  • Comptes anuals
  • balanç
  • memo economica
  • memo activitat

Estatuts

Entitat fundada el 25/08/2006. Últims estatuts aprovats el 10/04/2019

Comptes

Any 2018: Balanç de situació i Compte de resultats

Memòries

Any 2018