Transparents

L’Associació d’Esplais de Castelló tenim la voluntat de ser una entitat transparent, per això fem pública en aquesta web la informació relativa a la nostra activitat.

Podeu encontrar més informació sobre nosaltres a l’apartat Qui som?


Trajectòria

L’Associació d’Esplais de Castelló (AECA) som una entitat laica d’acció social sense ànim de lucre, que treballa en l’àmbit de l’educació no formal amb projectes educatius al temps lliure infantil (Esplais). Vam començar a treballar l’any 2005 en l’àmbit de la protecció ambiental dels voltants del Desert de les Palmes a Benicàssim, que va culminar amb la paralització de la carretera que anava a travessar el Paratge. Més tard, les famílies involucrades van decidir fer un gir al projecte, per seguir treballant valors democràtics amb infants a la província. L’entitat manté la seua gran vocació mediambientalista en les seues activitats i actualment joves, infants i famílies s’eduquen per a poder ser ciutadania activa. Aprendre mitjançant el joc, el diàleg, la descoberta, l’aventura, la imaginació i el risc intel·lectual, amb la col·laboració i l’aprenentatge compartit.


Estructura i organització

Som una entitat democràtica on la presa de decisions es realitza de forma assembleària, amb un òrgan de govern format per la Junta Directiva, i un equip tècnic especialitzat que gestiona i coordina els diferents projectes d’esplais de la província.

L’entitat es va fundar el 25 d’agost de 2006. Últims estatuts aprovats el 10/04/2019


Memòries i comptes anuals

Amb la publicació de les memòries i comptes anuals volem informar transparentment sobre l’activitat i rendir comptes a la ciutadania, perquè totes les persones interessades puguen conèixer què fem i com ho fem.

Memòria d’activitats

Memòria econòmica

Balanç de situació

Comptes de resultats


Finançament públic