Qui som?

L’Associació d’Esplais de Castelló (AECA) som una entitat laica d’acció social sense ànim de lucre, que treballa en l’àmbit de l’educació no formal amb projectes educatius al temps lliure infantil (Esplais). Vam començar a treballar l’any 2005 en l’àmbit de la protecció ambiental dels voltants del Desert de les Palmes a Benicàssim, que va culminar amb la paralització de la carretera que anava a travessar el Paratge. Més tard, les famílies involucrades van decidir fer un gir al projecte, per seguir treballant valors democràtics amb infants de la província. L’entitat manté la seua gran vocació mediambientalista en les seues activitats i actualment joves, infants i famílies s’eduquen per a poder ser ciutadania activa. Aprendre mitjançant el joc, el diàleg, la descoberta, l’aventura, la imaginació i el risc intel·lectual, amb la col·laboració i l’aprenentatge compartit.


L’entitat està especialitzada, per una part, en treball d‘animació sociocultural i educació en participació amb menors de 6 a 12 anys, i per altra, en la formació i gestió de persones voluntàries que treballen per transformar la realitat social mitjançant l’educació en valors amb menors en projectes socioculturals. El projecte compta amb persones especialistes en animació sociocultural i participació encarregades de formar a l’equip voluntari i l’equip de coordinació.


Sabem que no som iguals a totes les edats, per això ens dividim per grups d’edat per a poder adaptar-nos a les diferents etapes evolutives. Els valors que es treballen a l’esplai són l’ecologia i la descoberta de l’entorn, la justícia i la solidaritat entre pobles, la cooperació, el treball en equip i la responsabilització progressiva. Pensem que un altre món més just és possible, des de l’educació i l’acció al temps lliure amb infants. Apostem pel respecte a la llibertat de creences i per la igualtat d’oportunitats de totes les persones per a participar, i volem transmetre una consciència de la realitat social en què vivim per a poder actuar sobre ella i transformar-la.

«Fem esplai perquè sabem que educar al temps lliure és una eina forta per al canvi social, perquè volem fomentar les interrelacions sense ànim de lucre com manera de crear xarxes d’intercanvi i aprenentatge entre la ciutadania, també fem esplai per satisfacció personal, perquè ho passem bé, perquè ens divertim i aprenem al costat dels infants.»